Odzież używana

Dublin

Irlandia

6,10zł/kg

Liverpool

Anglia

8,20zł/kg

Kopenhaga

Dania

5,50zł/kg

Birmingham

Anglia

8,20zł/kg

Köln

Niemcy

3,70zł/kg

Sztokholm

Szwecja

5,70zł/kg